Evidenta contabila completa

Contabilitate primara:
- Intocmirea zilnica a registrului de casa
- Contabilitatea notelor de intrare-receptie
- Intocmirea deconturilor de cheltuieli
- Intocmirea facturilor emise catre client (facturare)
- Intocmirea dispozitiilor de plata/incasare catre casierie
- Completarea chitantelor, ordinelor de plata catre furnizori, foilor de varsamant

Contabilitate financiara:
- Inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare
- Intocmirea balantei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii.
- Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare.
- Intocmirea declaratiilor fiscale si a deconturilor de TVA catre bugetul de stat.
- Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende
- Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente
- Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare
- Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi
- Informarea periodica a clientului asupra situatiei economico-financiare a societatii
- Informarea permanenta si in timp util a clientului privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil privitoare la activitatea acestuia
- Asistarea clientului cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege. Intocmirea si certificarea bilanturilor semestriale si anuale.

Resurse umane si salarizare:

- Intocmirea dosarelor de personal
- Intocmirea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor (ReviSal)
- Intocmirea contractelor de munca
- Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca
-  Intocmirea adeverintelor de salariu
 - Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul angajat
 - Stabilirea obligatiilor aferente salariatilor si intocmirea ordinelor de plata pentru varsarea impozitelor catre stat
- Intocmirea si depunerea declaratiilor lunare/trimestriale privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate(112)
- Intocmirea si depunerea fiselor fiscale
 - Consultanta privind salarizarea

Expertize contabile
Expertiza contabilã este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuatã numai de cãtre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii. Expertizele pot fi utilizate pentru certificarea bilanturilor contabile, a contului de profit si pierderi, a situatiei patrimoniului diferitelor entitati, aceste analize contribuind la prevenirea pagubelor in patrimoniu, pastrandu-se astfel integritatea acestuia, respectand in acelasi timp legalitea.

Evaluari
- Evaluari de intreprinderi;
- Evaluari de proprietati imobiliare;
- Evaluari de bunuri mobile.

Asistenta pentru inceperea unei afaceri si servicii juridice
- Indeplinirea tuturor procedurilor necesare in vederea inregistrarii societatii comerciale, incepand cu rezervarea denumirii societatii pana la eliberarea certificatului de inregistrare fiscala;
-  Inregistrarea la Registrul Comertului a oricaror modificari efectuate de actionariat in structura si/sau organizarea societatii;
 -  Modificarea actului constitutiv al societatii;
-  Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii;
-  Majorarea sau reducerea capitalului social;
-  Excluderea sau retragerea partilor sociale;
-  Cesiunea partilor sociale;
-  Numirea, revocarea si schimbarea administratorilor;
-  Intreruperea temporara a activitatii;
-  Fuziunea, divizarea, dizolvarea societatii;

Initiere in legislatia comerciala, contabila si fiscala
- Prevederile legii societatilor comerciale;
- Prezentarea impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat;
- Prezentarea impozitelor si taxelor locale;
- Prezentarea obligatiilor declarative;
- Organizarea si conducerea unei afaceri;
- Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli si a fluxului de trezorerie;
- Prevederi ale Codului Fiscal si ale Codului de procedura fiscala

Servicii contabile si de salarizare si pentru urmatoarele tipuri de organizare juridica: ONG, PFA, IF, II.